Termeni si conditii

Lohuis / Hepol – este denumirea comercială a S.C. LOHUIS ROMANIA IMPEX S.R.L., persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în București, B-dul Iuliu Maniu nr. 528, sector 6, având număr de ordine în Registrul Comertului J40/6054/1997, cod unic de înregistrare fiscală RO9675370.

Vanzator – LOHUIS ROMANIA

Cumpărător – persoană fizică / persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un cont în site și efectuează o comandă.

Client – persoană fizică / persoană juridică care are sau obține acces la CONȚINUT, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de către LOHUIS ROMANIA (electronic, telefonic, etc) sau în baza unui acord de utilizare existent între LOHUIS ROMANIA și acesta și care necesită crearea și utilizarea unui CONT.

Cont – secțiunea din site formată dintr-o adresă de e-mail și o parola care permite cumpărătorului transmiterea comenzii și care conține informații despre client/cumpărător și istoricul cumpărătorului în site (Comenzi, facturi fiscale, garanții bunuri, etc.).

Site – domeniul www.lohuis.ro și subdomeniile acestuia.

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între vânzător și cumpărător prin care cumpărătorul transmite vânzătorului, prin intermediul site-ului intenția sa de a achizitiona bunuri și servicii de pe site.

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în comandă, care urmează a fi furnizate de către vânzător, cumpărătorului ca urmare a contractului încheiat.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr finit de sunuri și/sau servicii având un stoc limitat și predefinit, pentru o perioadă limitată de timp stabilită de către vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat între vânzător și cumpărător, fără prezența fizică simultană a vânzătorului și a cumparatorului.

Conținut
•    toate informațiile de pe site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament  electronic;
•    conținutul oricărui e-mail trimis cumpăratorilor de către vânzător prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
•    orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al vânzătorului, cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
•    informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de vânzător într-o anumită perioadă;
•    informații legate de bunurile și/sau serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
•    date referitoare la vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

Document – prezentele termene și condiții.

Newsletter – mijloc de informare periodic, exclusiv electronic, respectiv poșta electronică (e-mail, SMS) asupra bunurilor și serviciilor și/sau a promoțiilor desfăsurate de vănzător într-o anumită perioadă, fără niciun angajament din partea vânzătorului cu referire la informațiile conținute de acesta.

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vanzarea unui bun și/sau serviciu de catre LOHUIS ROMANIA, cumpărătorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de către vânzător, indiferent de modalitatea de livrare.

Taxa de timbru verde – valoarea exprimată ân lei, plătită de către vanzător către societatea autorizată cu preluarea operațiunilor de colectare, transport și valorificare/reciclare a deșeurilor echipamentelor electrice și electronice, astfel cum este prevăzut de legislația în vigoare.

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile bunurilor și serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei comenzi pe site, cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primită de către cumpărător, după efectuarea comenzii are rol de informare și nu reprezintă acceptarea comenzii. Aceasta notificare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3. Pentru motive justificate, vânzătorul iși rezerva dreptul de a modifica cantitatea bunurilor și/sau serviciilor din comanda. Dacă modifică cantitatea de bunuri și/sau servicii din comandă va anunța cumpărătorul la adresa de e-mail sau la numarul de telefon puse la dispoziția vânzătorului la efectuarea comenzii și va returna suma achitată.

2.4. Contractul se considera încheiat între vânzător și cumpărător în momentul primirii de către cumpărător de la vânzător, prin intermediul poștei electronice și/sau SMS a notificării de expediere a comenzii.

2.5. Documentul și informațiile puse la dispoziție de către vânzător pe site vor sta la baza contractului, în completarea acestuia fiind certificatul de garanție emis de către vânzător sau un furnizor al acestuia pentru bunurile achiziționate.

3.  POLITICA DE VÂNZARE ONLINE

3.1. Accesul în vederea efectuării unei Comenzii îi este permis oricarui client/cumpărător.
Pentru motive justificate LOHUIS ROMANIA își rezervă dreptul de a restricționa accesul clientului/cumpărătorului în vederea efectuării unei comenzi și/sau la unele din modalitațile de plată acceptate, în cazul în care consideră că în baza conduitei sau a activității clientului/cumpărătorului pe site, acțiunile acestuia ar putea prejudicia în vreun fel LOHUIS ROMANIA. În oricare dintre aceste cazuri, clientul/cumpărătorul poate contacta LOHUIS ROMANIA, pentru a fi informat cu privire la motivele care au condus la aplicarea măsurilor susmenționate.

3.2. Comunicarea cu vânzătorul se poate realiza prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de bunuri și/sau servicii sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea “contact” din site. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

3.3. În cazul unui volum de trafic neobișnuit de mare provenit din partea unei rețele de internet, LOHUIS ROMANIA își rezervă dreptul de a cere clienților/cumpărătorilor introducerea manuală a codurilor de validare de tip captcha, în vedere protejării informației din cadrul site-ului.

3.4. LOHUIS ROMANIA poate publica pe site informații despre bunuri și/sau servicii și/sau promoții practicate de către acesta sau de către oricare alt terț cu care LOHUS ROMANIA are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp și în limita stocului disponibil.

3.5. Toate tarifele aferente bunurilor și/sau serviciilor prezentate pe site sunt exprimate în lei (RON) și includ T.V.A.

3.6. În condițiile prevăzute de lege, prețul bunurilor electrice/electronice afisat pe site, include Taxa de timbru verde. În cazul în care clientul/cumpărătorul solicită detalii cu privire la suma exactă adaugată la prețul bunului, acesta va contacta LOHUIS ROMANIA.

3.7. În cazul plăților online vânzătorul nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de cumpărător, incluzând dar nelimitandu-se la comisioane de conversie valutară aplicate de către banca emitenta a cardului acestuia, în cazul in care moneda de emitere a acestuia diferă de RON. Responsabilitatea pentru aceasta acțiune o poartă numai cumpărătorul.

3.8. Toate informațiile folosite pentru descrierea bunurilor și/sau a serviciilor disponibile pe site (imagini statice / dinamice / prezentări multimedia / etc.) nu reprezintă o obligație contractuală din partea vânzătorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare.

 

4. CESIONAREA ȘI SUBCONTRACTAREA

Vânzătorul poate cesiona și/sau subcontracta o terță parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil față de cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

5. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

5.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzand dar nelimitandu-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text și/sau conținut multimedia prezentate pe site, sunt proprietatea exclusivă a LOHUIS ROMANIA, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare și/sau publicare).

5.2. Clientului/cumpărătorului nu îi este permisă copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe părți, modificarea și/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricarui conținut în orice alt context decât cel original intentionat de LOHUIS ROMANIA, includerea oricărui conținut în afara site-ului, îndepartarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al LOHUIS ROMANIA asupra conținutului precum și participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea conținutului, decât cu acordul scris expres al LOHUIS ROMANIA.

5.3. Orice conținut la care clientul/cumparatorul are și/sau obține acces prin orice mijloc, se află sub incidența documentului, în cazul în care conținutul nu este insoțit de un acord de utilizare specific și valid încheiat între LOHUIS ROMANIA și acesta, și fără nicio garanție implicit sau expres formulată din partea LOHUIS ROMANIA cu referire la acel conținut.

5.4. Clientul/cumpărătorul poate copia, transfera și/sau utiliza conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile documentului.

5.5. În cazul în care LOHUIS ROMANIA conferă clientului/cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisă într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care clientul/cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existenței acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea exista și nu reprezintă un angajament contractual din partea LOHUIS ROMANIA pentru respectivul client/cumpărător sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc și care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

5.6. Niciun continut transmis către client/cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare și/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuală din partea LOHUIS ROMANIA și/sau al angajatului/prepusului LOHUIS ROMANIA care a mijlocit transferul de conținut, în cazul în care aceasta există, față de respectivul conținut.

5.7. Este interzisă orice utilizare a conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul document sau de acordul de utilizare care îl insoțește, în cazul în care acesta există.

 

6. COMANDA

6.1. Clientul/cumpărătorul poate efectua comenzi pe site, prin adăugarea bunurilor și/sau serviciilor dorite în coșul de cumpărături, urmând a finaliza comanda efectuând plata prin una dintre modalitățile indicate expres. Odată adăugat în coșul de cumpărături, un bun și/sau un serviciu este disponibil pentru achiziție în măsura în care exista stoc disponibil pentru aceasta. Adăugarea unui bun/serviciu în coșul de cumpărături, în lipsa finalizării comenzii, nu atrage dupa sine înregistrarea unei comenzi, implicit nici rezervarea automată a bunului/serviciului.

6.2. Prin finalizarea comenzii cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de cumparare, sunt corecte, complete și adevarate la data plasării comenzii.

6.3. Prin finalizarea comenzii, cumpărătorul consimte ca vanzatorul poate să îl contacteze, prin orice mijloc disponibil/agreat de vânzător, în orice situație în care este necesară contactarea cumpărătorului.

6.4. Vânzătorul poate anula comanda efectuată de către cumpărător, în urma unei notificari prealabile adresate cumpărătorului, fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealalta sau fără ca vreo parte să poată să pretindă celeilalte daune-interese în următoarele cazuri:
6.4.1. Neacceptarea de către banca emitenta a cardului cumpărătorului, a tranzacției, în cazul plății online;
6.4.2. invalidarea tranzacției de către procesatorul de carduri agreat de LOHUIS ROMANIA, în cazul plății online;
6.4.3. datele furnizate de către client/cumpărător, pe site sunt incomplete și/sau incorecte;

6.5. În cazul în care clientul/cumpărătorul solicită retragerea din contract în cadrul termenului legal de retragere din contract, în cazul în care comanda este achitată, vânzătorul va rambursa suma în maxim 14 (paisprezece) zile de la data informării vânzătorului de către cumpărător asupra deciziei sale de retragere din contract.  Suma va fi returnată după cum urmează:
6.5.1. pentru comenzile achitate cu card online ->prin restituire în contul din care a fost efectuată plata;
6.5.2. pentru comenzile achitate cu Op/ramburs/iTransfer/ Card bancar-> prin virament bancar;
6.5.3. pentru comenzile achitate prin credit de consum -> anulare/recalculare contract rate.

6.6. Vânzătorul va putea amâna rambursarea sumei pana la primirea bunurilor vândute sau până la primirea unei dovezi conform căreia acestea au fost expediate, în cazul în care nu s-a oferit să recupereze el însuși bunurile (se va lua data cea mai recentă).

6.7. În cazul țn care un bun și/sau serviciu comandat de către cumparator, nu poate fi livrat de către vânzător, acesta din urmă va informa clientul/cumparatorul asupra acestui fapt și va returna în contul cumpărătorului contravaloarea bunului și/sau serviciului, în termen de maxim 7 (șapte) zile de la data la care vânzătorul a luat la cunostință acest fapt sau de la data la care cumpărătorul și-a exprimat în mod expres intenția de reziliere a contractului.

 

7. BUNURI/SERVICII PENTRU CARE NU SE ASIGURĂ DREPTUL DE RETRAGERE

7.1. Sunt exceptate de la dreptul de retragere din contract următoarele:
7.1.2. Contractele de prestări de servicii, după prestarea completă a serviciilor, dacă executarea a început cu acordul prealabil expres al cumparatorului şi după ce acesta a confirmat că a luat cunoştinţă de faptul că îşi va pierde dreptul la retragere după executarea completă a contractului de către vanzator;
7.1.3. Furnizarea de bunuri si/sau servicii al căror preţ depinde de fluctuaţiile de pe piaţa financiară pe care vanzatorul nu le poate controla şi care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
7.1.4. Furnizarea de bunuri confecţionate după specificaţiile prezentate de cumparator sau personalizate în mod clar;
7.1.5. Furnizarea de bunuri care sunt susceptibile a se deteriora;
7.1.6. Contractele în cazul cărora cumparatorul a solicitat în mod special vanzatorului să se deplaseze la domiciliul său pentru a efectua lucrări urgente de reparaţie sau de întreţinere. Dacă, cu ocazia unei astfel de vizite, vânzătorul prestează alte servicii în afara celor solicitate în mod expres de cumparator sau furnizează alte bunuri decât piesele de schimb indispensabile pentru executarea lucrărilor de întreţinere sau de reparaţie, dreptul de retragere se aplică respectivelor servicii sau bunuri suplimentare;

8. CONFIDENȚIALITATE

8.1. Informațiile de orice natură furnizate de către cumpărător/client vânzătorului, vor rămâne în proprietatea vânzătorului.

8.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți nu va fi facută de cumpărător/client cu privire la comanda/contract fără consimțământul prealabil scris al vânzătorului.

8.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți vânzătorului acces nerestrictionat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul site-ului.  LOHUIS ROMANIA nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

8.4. Prin înscrierea în baza de date a LOHUIS ROMANIA, clientul/cumpărătorul își oferă consimțământul expres, în limitele legislației în vigoare, de a fi contactat de către terți, parteneri ai LOHUIS ROMANIA: furnizori de servicii de marketing, alți furnizori de servicii; agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, atunci cand legislația specifică prevede acest lucru; alte companii cu care LOHUIS ROMANIA poate dezvolta programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și/sau a Serviciilor, etc.

 

9. PUBLICITATE

9.1. Newsletterele LOHUIS ROMANIA sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați și agreați de LOHUIS ROMANIA. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea și securitatea informațiilor.

9.2. În momentul în care, clientul își crează un cont pe site, are posibilitatea să își exprime acordul cu privire la primirea de newslettere. Optiunea cu privire la acordul emis de către client, poate fi modificată în orice moment, prin contactarea LOHUIS ROMANIA în acest sens.

9.3. Renunțarea la primirea newslettere-lor de către client/cumpărător se poate face în orice moment folosind legatura special destinată;

9.4. Renunțarea la primirea newslettere-lor nu implică renunțarea la acceptul dat pentru prezentul document

 

10. FACTURARE – PLATĂ

10.1. Prețurile bunurilor și serviciilor afișate în cadrul site-ului www.lohuis.ro includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

10.2. Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în fiecare comandă. Vânzătorul va emite către cumpărător o factura pentru bunurile și serviciile livrate, obligația cumpărătorului fiind ca acesta să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

10.3. Vânzătorul va transmite cumpărătorului factura aferentă comenzii ce conține bunuri și/sau servicii vândute de LOHUIS ROMANIA, exclusiv în format electronic, prin adăugarea facturii în contul cumpărătorului sau prin poșta electronică, la adresa de e-mail menționată de cumpărător în contul său.

10.4. Pentru o corectă comunicare a facturii aferente comenzii, cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza, ori de cate ori este cazul, datele din contul său și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi, existente în cont.

10.5. Prin această modalitate de comunicare cumpărătorul, accesând contul său, va deține o evidență a facturilor emise de LOHUIS ROMANIA, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.

10.6. Prin trimiterea comenzii, cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic prin adăugarea acestora de către LOHUIS ROMANIA în contul său sau prin intermediul poștei electronice, la adresa de e-mail menționată în contul său.

10.7. În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecișiopt) de ore în cont, te rugăm sa ne sesizezi acest aspect pe adresa de mail: sesizari@lohuis.ro.

11.  LIVRAREA BUNURILOR

11.1. Vânzătorul se obligă să livreze bunurile în sistem de curierat door-to-door către cumpărător, conform opțiunii Clientului.

11.2. Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzatoare a bunurilor și va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

11.3. Vânzătorul va efectua livrarea bunurilor și serviciilor numai pe teritoriul României.

11.4. Detaliile de livrare a bunurilor/serviciilor incluzând dar nelimitându-se la timpul necesar livrării nu constituie o obligatie contractuală din partea LOHUIS ROMANIA, fără ca vreo parte să poată să pretinda celeilalte daune-interese, în cazul în care oricare parte poate fi sau este prejudiciată în orice mod de pe urma încălcării acestora.

 

12. GARANȚII

12.1. Toate bunurile comercializate de către LOHUIS ROMANIA, beneficiază de condiții de garanție conforme legislației în vigoare. Bunurile sunt noi, în ambalajele.

12.2. În cazul bunurilor vândute și livrate de LOHUIS ROMANIA, certificatele de garanție sunt emise direct de producător.

12.3. Pentru o corectă comunicare a certificatului de garanție aferent bunului din comandă, cumpărătorului îi revin obligațiile de a-și actualiza ori de câte ori este cazul datele din contul său și să acceseze informațiile și documentele aferente fiecărei comenzi, existente în cont.
Prin această modalitate de comunicare cumpărătorul, accesând contul său de pe www.lohuis.ro, va deține o evidență a certificatelor de garanție emise de LOHUIS ROMANIA, putăndu-le salva și arhiva la răndul său în orice moment și în orice modalitate pe care o dorește.
În cazul în care aceste informații sunt indisponibile pentru 48 (patruzecisiopt) de ore în contul de client, vă rugăm sa ne sesizați acest aspect pe adresa de mail: sesizari@lohuis.ro.

 

13. TRANSFERUL PROPRIETĂȚII BUNURILOR

Proprietatea asupra bunurilor va fi transferată la livrare, după efectuarea plății din partea cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire a documentului de transport furnizat de curier).

14. RĂSPUNDERE

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către vânzător a oricărei din obligațiile sale conform comenzii și pentru daune care rezulta din utilizarea bunurilor și serviciilor dupa livrare și în special pentru pierderea  acestora.

 

15. FORȚA MAJORĂ

15.1. Nici una din părți nu va fi răspunzatoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, dacă o astfel de neexecutare la termen și/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților și care nu poate fi evitat.

15.2.  Dacă in termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a contractului fără ca vreuna dintre ele să poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

16. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între LOHUIS ROMANIA și clienți/cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instantele judecătoresti române competente din Municipiul București.

 

17. INFORMAȚII PRIVIND DEEE

Deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) pot conține substanțe periculoase ce au un impact negativ asupra mediului și sănătații umane în cazul în care nu sunt colectate separat.

Având în vedere prevederile OUG 195/2005 – referitoare la protecția mediului și O.U. 5/ 02.04.2015 privind deseurile de echipamente electrice și electronice, clienții vor avea țn vedere următoarele:

Art. 9. – (1) Pentru a asigura tratarea corectă a tuturor DEEE colectate și pentru atingerea unui nivel ridicat de colectare separată a DEEE, preluarea DEEE provenite de la gospodăriile particulare se realizează de către:

a) distribuitori, potrivit prevederilor art. 11;

b) centre de colectare organizate de operatori economici autorizaţi pentru colectarea DEEE care acţionează în baza unui contract cu producători/organizaţii colective sau a unui contract cu operatori economici care desfăşoară operaţii de tratare a DEEE în numele producătorilor/organizaţilor colective.

c) alte sisteme individuale sau colective de preluare a DEEE provenite de la gospodării particulare, autorizate în acest sens, organizate şi exploatate de către producătorii de EEE, potrivit art. 10 alin. (1).

 

18. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Vă rugăm sa accesati Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.